Học tiếng Anh > device

device

kế sách; thiết bị, dụng cụ, máy móc
« Back to Glossary Index