Học tiếng Anh > devote

devote

hiến dâng, dành hết cho
« Back to Glossary Index