Học tiếng Anh > devoted

devoted

hiến cho, dâng cho, dành cho; hết lòng, nhiệt tình
« Back to Glossary Index