Học tiếng Anh > diamond

diamond

kim cương
« Back to Glossary Index