Học tiếng Anh > different

different

khác, khác biệt, khác nhau
« Back to Glossary Index