Học tiếng Anh > disagreement

disagreement

sự bất đồng, sự không đồng ý, sự khác nhau
« Back to Glossary Index