Học tiếng Anh > disagree

disagree

bất đồng, không đồng ý, khác, không giống; không hợp
« Back to Glossary Index