Học tiếng Anh > difficulty

difficulty

sự khó khăn, nỗi khó khăn, điều cản trở
« Back to Glossary Index