Học tiếng Anh > dirt

dirt

đồ bẩn thỉu, đồ dơ bẩn, vật rác rưởi
« Back to Glossary Index