Học tiếng Anh > dirty

dirty

bẩn thỉu, dơ bẩn
« Back to Glossary Index