Học tiếng Anh > disabled

disabled

bất lực, không có khă năng
« Back to Glossary Index