Học tiếng Anh > discover

discover

1. khám phá ra, tìm ra, phát hiện ra
« Back to Glossary Index