Học tiếng Anh > duty

duty

sự tôn kính, kính trọng; bồn phận, trách nhiệm
« Back to Glossary Index