Học tiếng Anh > earn

earn

kiếm (tiền), giành (phần thưởng)
« Back to Glossary Index