Học tiếng Anh > ease

ease

sự thanh thản, sự thoải mái; làm thanh thản, làm yên tâm, làm dễ chịu
« Back to Glossary Index