Học tiếng Anh > elevator

elevator

máy nâng, thang máy
« Back to Glossary Index