Học tiếng Anh > embarrassment

embarrassment

sự lúng túng, sự bối rối
« Back to Glossary Index