Học tiếng Anh > emotion

emotion

xự xúc động, sự cảm động, mối xác cảm
« Back to Glossary Index