Học tiếng Anh > emotional

emotional

cảm động, xúc động, xúc cảm; dễ cảm động, dễ xúc cảm
« Back to Glossary Index