Học tiếng Anh > emphasis

emphasis

sự nhấn mạnh, tầm quan trọng
« Back to Glossary Index