Học tiếng Anh > employ

employ

dùng, thuê ai làm gì
« Back to Glossary Index