Học tiếng Anh > employee

employee

người làm, nhân công
« Back to Glossary Index