Học tiếng Anh > diplomas

diplomas

1. văn kiện chính thức; văn thư công
2. bằng, bằng cấp, văn bằng; chứng chỉ
3. giấy khen, bằng khen
« Back to Glossary Index