Học tiếng Anh > employer

employer

chủ, người sử dụng lao động
« Back to Glossary Index