Học tiếng Anh > empty

empty

trống, rỗng; đổ, dốc; uống, làm cạn
« Back to Glossary Index