Học tiếng Anh > enable

enable

làm cho có thể, có khả năng; cho phép ai làm gì
« Back to Glossary Index