Học tiếng Anh > encouragement

encouragement

niềm cổ vũ, động viên, khuyến khích
« Back to Glossary Index