Học tiếng Anh > engage

engage

hứa hẹn, cam kết, đính ước
« Back to Glossary Index