Học tiếng Anh > engaged

engaged

đã đính ước, đã hứa hôn; đã có người
« Back to Glossary Index