Học tiếng Anh > enjoyment

enjoyment

sự thích thú, sự có được, được hưởng
« Back to Glossary Index