Học tiếng Anh > ensure

ensure

bảo đảm, chắc chắn
« Back to Glossary Index