Học tiếng Anh > enter

enter

đi vào, gia nhập
« Back to Glossary Index