Học tiếng Anh > entertain

entertain

giải trí, tiếp đón, chiêu đãi
« Back to Glossary Index