Học tiếng Anh > entertainment

entertainment

sự giải trí, sự tiếp đãi, chiêu đãi
« Back to Glossary Index