Học tiếng Anh > entrance

entrance

sự đi vào, sự nhậm chức
« Back to Glossary Index