Học tiếng Anh > environment

environment

môi trường, hoàn cảnh xung quanh
« Back to Glossary Index