Học tiếng Anh > establish

establish

lập, thành lập
« Back to Glossary Index