Học tiếng Anh > even

even

ngay cả, ngay, lại còn; bằng phẳng, điềm đạm, ngang bằng
« Back to Glossary Index