Học tiếng Anh > exhausted

exhausted

1. đã rút hết không khí (bóng đèn…)
2. kiệt sức, mệt lử
I’m exhausted!: tôi mệt lử rồi!
3. bạc màu (đất)
« Back to Glossary Index