Học tiếng Anh > explode

explode

đập tan (hy vọng…), làm nổ, nổ
« Back to Glossary Index