Học tiếng Anh > expose

expose

trưng bày, phơi bày
« Back to Glossary Index