Học tiếng Anh > express

express

diễn tả, biểu lộ, bày tỏ; nhanh, tốc hành
« Back to Glossary Index