Học tiếng Anh > expression

expression

sự diễn tả, sự bày tỏ, biểu lộ, sự diễn đạt
« Back to Glossary Index