Học tiếng Anh > extend

extend

giơ, duỗi ra (tay, châ(n).); kéo dài (thời gia(n).), dành cho, gửi lời
« Back to Glossary Index