Học tiếng Anh > extension

extension

sự giơ, duỗi; sự kéo dài, sự dành cho, gửi lời
« Back to Glossary Index