Học tiếng Anh > extensive

extensive

rộng rãi, bao quát
« Back to Glossary Index