Học tiếng Anh > extra

extra

thêm, phụ, ngoại; thứ thêm, phụ
« Back to Glossary Index