Học tiếng Anh > extraordinary

extraordinary

đặc biệt, lạ thường, khác thường
« Back to Glossary Index