Học tiếng Anh > extreme

extreme

vô cùng, khắc nghiệt, quá khích, cực đoan; sự quá khích
« Back to Glossary Index