Học tiếng Anh > finish

finish

kết thúc, hoàn thành; sự kết thúc, phần cuối
« Back to Glossary Index